Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Głubczycach

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Głubczycach od dnia 10.10.2022 r., spowodowany jest pracami serwisowymi.


Dnia 27.10.2022 r. od godz. 15:00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.