Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 12.10.2022 r. i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 12.10.2022 r. na stacji Radomsko ul. Rolna 2  S24=110,3 µg/m3.

W dniu 13.10.2022 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie miasta Radomsko.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.