Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 13.10.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 12.10.2022 r. na stacji Łódź al. Jana Pawła II 15 (LdLodzJanPaw) S24 = 63,3 µg/m3.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.