Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w Płocku przy ul. Reja

Informujemy, że o godz. 14:00 w dniu 12.10.2022 r. zostały wznowione pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Płocku przy ul. Reja.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).