Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w miejscowości Biała

Informujemy, że od godz. 12:00 w dniu 14.10.2022 r. zostały wznowione pomiary na stacji monitoringu jakosci powietrza zlokalizowanej w miejscowości Biała.

Wyniki pomiarów dostępne są  na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.