Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 17.10.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14.10.2022 r. na stacji Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz) S24 = 73,2 µg/m3 .

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.