Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Dziewulskiego w Toruniu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji pomiarowej przy ul. Dziewulskiego w Toruniu o godzinie 10:00 w dniu 24.10.2022 r. wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego BAM-1020. Pomiary pyłu zawieszonego PM10 zostały zawieszone.

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.