Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Dziewulskiego w Toruniu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że po 28-godzinnej przerwie, zostały wznowione pomiary automatyczne pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Dziewulskiego w Toruniu w dniu 25.10.2022 r. od godziny 14:00.