Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji zlokalizowanej w Warszawie przy al. Niepodległości

Informujemy, że o godz. 15:00 w dniu 27.10.2022 r. zostały wznowione pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Warszawie przy al. Niepodległości 227/233.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe