Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w Siedlcach przy ul. Konarskiego

Informujemy, że o godz. 12:00 w dniu 28.10.2022 r. zostały wznowione pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Siedlcach przy ul. Konarskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe