Główny inspektorat ochrony środowiska
Awarie na stacjach w Olkuszu i Trzebini.

Informujemy, że brak prezentacji wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Olkuszu i Trzebini spowodowany jest awariami mierników.

Awarie zostaną usunięte w możliwie jak najkrótszym czasie.