Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w Konstancinie-Jeziornie

Informujemy, że o godz. 12:00 w dniu 7.11.2022 r. zostały wznowione oraz pobrane wcześniejsze pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Konstancinie-Jeziornie.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe