Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w miejscowości Granica

Informujemy, że od godz. 15.00 w dniu 9.11.2022 r. zostały wznowione pomiary na stacji monitoringu jakosci powietrza zlokalizowanej w miejscowości Granica KPN.

Wyniki pomiarów dostępne są  na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.