Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 13.11.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27.10.2022 r. na stacji Łódź ul. Legionów 1 (LdLodzLegion) S24 = 56,5µg/m3 .

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.