Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. 3 Maja

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. 3 Maja od dnia 11.11.2022 r. od godz. 04.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 17.11.2022 r. od godz. 11:00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.