Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków ul. Złoty Róg.

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji Kraków ul. Złoty Róg spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.