Główny inspektorat ochrony środowiska
Czasowe wyłączenie analizatora pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Dziewulskiego w Toruniu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji pomiarowej przy ul. Dziewulskiego w Toruniu o godzinie 11:15 w dniu 15.11.2022 r. nastąpiło planowe wyłączenie pyłomierza automatycznego BAM-1020 ze względu na konieczność wykonania niezbędnych prac serwisowych.

Wznowienie pomiarów planowane jest w dniu 18.11.2022 r.