Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 15.11.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.11.2022 r. na stacji Radomsko ul. Rolna 2  S24=107,9 µg/m3.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.