Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów od dnia 18.11.2022 r. od godz. 13:00, spowodowany jest awarią zasilania ze stacją. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 23.11.2022 r. od godz. 17:00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.