Główny inspektorat ochrony środowiska
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu20.11.2022

Prognozowane na dzień 20.11.2022 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat miasto Zabrze, powiat miasto Rybnik.