Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Dziewulskiego w Toruniu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że po 3-dniowej planowej przerwie związanej z pracami serwisowymi, zostały wznowione pomiary automatyczne pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Dziewulskiego w Toruniu w dniu 18.11.2022 r. od godziny 11:00.