Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.11.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 20.11.2022 r.

Pełna treść powiadomienia do pobrania w załączniku poniżej.