Główny inspektorat ochrony środowiska
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.11.2022

Prognozowane na dzień 23.11.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat raciborski.

Pełna treść powiadomienia do pobrania w załączniku poniżej.