Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów tlenku węgla na stacji zlokalizowanej w miejscowości Otwock

Informujemy, że od godz. 12.00 w dniu 22.11.2022 r. zostały wznowione pomiary tlenku węgla na stacji monitoringu jakosci powietrza zlokalizowanej w miejscowości Otwock.

Wyniki pomiarów dostępne są  na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.