Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Szymbarku.

Informujemy, że brak wyników pomiarów jakości powietrza na stacji w Szymbarku spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie jak najkrótszym czasie.