Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów benzenu w Zgorzelcu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że  analizator benzenu po przeglądzie technicznym wznowił pracę na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Getta w Zgorzelcu.  Wyniki pomiarów już są dostępne na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)