Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria miernika NOx na stacji Kraków ul. Bujaka

Informujemy, że brak pomiarów NO2 na stacji Kraków ul. Bujaka spowodowany jest awarią miernika NOx.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.