Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. 3 Maja

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. 3 Maja od dnia 3.12.2022 r. od godz. 18.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 07.12.2022 r. od godz. 11:00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.