Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 06.12.2022 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji w Mosinie przy ul. Czereśniowej  (stężenie średniodobowe wynosiło 103,2 μg/m3).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 07.12.2022 r.  

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.