Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów benzenu na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Informujemy, że w dniu 08.12.2022 r. zostały wznowione pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe