Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 13.12.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.11.2022 r. na stacji Brzeziny ul. Reformacka 1 (LdBrzeReform) S24 = 57,6 µg/m3 .

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.