Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach zawiadamia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Pińczowie przy ul. 1 Maja (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m³).

Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.