Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przywróceniu łączności ze stacją pomiarową w Widuchowej

Informujemy, że w dniu 13.12.2022 r. została przywrócona łączność ze stacją monitoringu jakości powietrza w Widuchowej. Wszystkie wyniki pomiarów tlenków azotu, dwutlenku siarki i ozonu były gromadzone w okresie awarii i są dostępne na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bank danych pomiarowych. Bieżące wyniki pomiarów dostępne są w module Bieżące dane pomiarowe