Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 15.12.2022 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji w Mosinie przy ul. Czereśniowej (stężenie średniodobowe wynosiło 123,3 μg/m3).

Na dzień 16 grudnia 2022 r. prognozowane jest przekroczenie poziomu informowaniana dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie miasta Kalisz, miasta Poznań oraz powiatów: poznańskiego, pleszewskiego i szamotulskiego.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.