Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim - usunięta

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego  wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM10 można pozyskać ze stacji w Rybniku przy ul. Borki lub ze stacji w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Awaria została usunięta.