Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza z Kamienia Pomorskiego do Świnoujścia

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w 2022 roku funkcjonowała w Kamieniu Pomorskim, w 2023 roku została przeniesiona do Świnoujścia i zlokalizowana przy ul. J. Matejki.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenków azotu NO2/NO/NOX, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10 i benzo(a)piren B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miejscowość Świnoujście znajduje się w „strefie zachodniopomorskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim. Wyniki uzyskane w 2023 roku na stacji mobilnej w Świnoujściu zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2023.

Mobilna stacja monitoringu powietrza w Świnoujściu, ul. J. Matejki