Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w sieci monitoringu jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, od stycznia 2023 r. w sieci monitoringu jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim dokonano następujących zmian:

- mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2022 r. funkcjonowała w Kamieniu Pomorskim, w 2023 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji w Świnoujściu przy ul. J. Matejki,

- w roku 2023 nie będą realizowane pomiary automatyczne benzenu i tlenku węgla oraz pomiary manualne pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej. Pomiary zostaną wznowione po przeniesieniu stacji do nowej lokalizacji.