Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o zmianach w sieci pomiarowej jakości powietrza w województwie łódzkim w 2023 roku

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023 (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/monitoring), od 1 stycznia 2023 roku:

- zakończy pracę stacja manualna monitoringu zanieczyszczeń powietrza działająca w Kutnie przy ul. Kościuszki 26;

- zamknięte zostanie automatyczne stanowisko pomiarowe benzenu (C6H6) i tlenków azotu (NO, NO2, NOx) na stacji działającej w Łasku przy ul. Narutowicza 28;

- zamknięte zostanie automatyczne stanowisko pomiarowe tlenku węgla (CO) na stacji działającej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16; 

- zamknięte zostanie automatyczne stanowisko pomiarowe dwutlenku siarki (SO2) na stacji działającej w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej;

- zamknięte zostanie manualne stanowisko pomiarowe metali ciężkich (As, Cd, Ni, Pb) w pyle zawieszonym PM10 na stacji działającej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 4;

- zamknięte zostanie automatyczne stanowisko pomiarowe dwutlenku siarki (SO2) na stacji działającej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 13;

- uruchomione zostanie automatyczne stanowisko pomiarowe tlenków azotu (NO, NO2,NOx) na stacji działającej w Łodzi przy ul. Czernika 1/3;

- uruchomione zostanie automatyczne stanowisko pomiarowe benzenu (C6H6) na stacji działającej w Radomsku przy ul. Rolnej 2.

Dane z automatycznych pomiarów dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów zanieczyszczeń nienormatywnych, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Wyniki pomiarów z nowo utworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla Aglomeracji Łódzkiej i strefy łódzkiej w województwie łódzkim.