Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w podkarpackiej sieci monitoringu jakości powietrza

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023 w podkarpackiej sieci monitoringu jakości powietrza dokonano następujących zmian:

- mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w roku 2022 funkcjonowała w Rudniku nad Sanem została przeniesiona do nowej lokalizacji w Jedliczu przy ul. Tokarskich. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i  benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. 

- uruchomiono dwie nowe stacje monitoringu jakości powietrza w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego i Słocińskiej. Na stacjach prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.
Wyniki pomiarów z wyżej wskazanych stanowisk pomiarowych zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2023.
Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.
Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

- zakończono prowadzenie pomiarów dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego, benzenu na stacji komunikacyjnej w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego oraz tlenku węgla na stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Rejtana.

   nowe stacje 2023