Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023 (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/monitoring), od 1 stycznia 2023 roku na stacji w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe tlenku węgla CO.

Dane z automatycznych pomiarów tlenku węgla CO na nowym stanowisku dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) Portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Wyniki pomiarów z nowo utworzonego stanowiska uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy  lubelskiej w województwie lubelskim.

 

Stacja monitoringu powietrza w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej.