Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowych stanowisk tlenku węgla i ozonu na stacjach monitoringu jakości powietrza w Białymstoku.

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, od 1 stycznia 2023 roku,  rozpoczęto prowadzenie pomiarów ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku  przy ul. 42 Pułku Piechoty 117, oraz pomiarów tlenku węgla na stacji przy ul. Al. Piłsudskiego 34.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza, umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Wyniki pomiarów z ww. stanowisk uwzględniane będą w ocenach jakości powietrza wykonywanych dla strefy aglomeracja białostocka.