Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza z Solca Kujawskiego do Świecia

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2022 roku mobilna stacja monitoringu powietrza, która przez dwa lata (2021-2022) funkcjonowała w Solcu Kujawskim przy ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, została przeniesiona do Świecia i zlokalizowana przy al. Jana Pawła II 8 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kazimierza Ecksteina w Świeciu.

Zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023 na stacji w 2023 roku prowadzone są pomiary automatyczne następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku azotu, benzenu, toluenu, m,p-ksylenu, o-ksylenu i etylobenzenu.

Wyniki pomiarów dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Wyniki pomiarów uzyskanych w br. na stacji mobilnej w Świeciu, znajdującym się w tzw. ”strefie kujawsko - pomorskiej”, uwzględnione będą w rocznej ocenie jakości powietrza w województwie kujawsko – pomorskim – raport wojewódzki za rok 2023.

Stacja mobilna monitoringu powietrza w Świeciu przy al. Jana Pawła II.