Główny inspektorat ochrony środowiska
Rozpoczęcie pomiarów stacji monitoringu powietrza w Strzegomiu

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2 rozpoczęła pomiary mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenków azotu, ozonu oraz pyłu zawieszonego PM10.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.