Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w miejscowości Biała

Informujemy, że o godz. 12:00 w dniu 10.01.2023 r. zostały wznowione pomiary oraz pobrane i uzupełnione brakujące wyniki pomiarów na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe