Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Łukowie przy Bulwarze 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/monitoring), od  9 stycznia 2023 roku w Łukowie przy Bulwarze 100-lecia Odzyskania Niepodległości uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10 i pył zawieszony PM2,5 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10 i benzo(a)piren B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives).

Dodatkowo informujemy, że miasto Łuków znajduje się w ”strefie lubelskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie lubelskim. Wyniki uzyskane na nowej stacji w Łukowie zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2023.

Stacja monitoringu jakości powietrza w Łukowie przy Bulwarze 100-lecia Odzyskania Niepodległości.