Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Jedliny-Zdroju do Polanicy-Zdroju

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w roku 2022 mierzyła jakość powietrza w Jedlinie-Zdroju, w 2023 roku została przeniesiona do Polanicy-Zdroju i zlokalizowana przy al. Zwycięzców, na terenie należącym do Uzdrowisk Kłodzkich S.A.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Uzyskane w 2023 roku na stacji mobilnej w Polanicy-Zdroju zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2023.

Stacja monitoringu jakości powietrza w Polanicy-Zdroju