Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie stanowiska pomiarowego tlenków azotu na stacji monitoringu powietrza w Bielsku-Białej

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, od 1 stycznia 2023 roku na stacji pomiarowej jakości powietrza w Bielsku-Białej, przy ul. Kossak-Szczuckiej uruchomione zostało automatyczne stanowisko pomiarowe tlenków azotu (NO, NO2, NOx).

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Wyniki pomiarów z nowego stanowiska uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy miasto Bielsko-Biała w województwie śląskim.