Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 06.02.2023 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji w Mosinie przy ul. Czereśniowej (stężenie średniodobowe wynosiło 105,4 μg/m3).

Na dzień 07 lutego 2023 r. prognozowane jest przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) na terenie powiatu poznańskiego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie miasto Kalisz, miasto Konin oraz powiat pleszewski. 

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.