Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 07.02.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 7 lutego 2023 r.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania obejmuje teren miasta Kielce.


Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.