Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Informujemy, że w dniu 09.02.2023 r. wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej.

Bieżące dane pomiarowe znajdują się na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.